WKR


Vanwege de coronamaatregelen zien de werkdagen er voor veel werkgevers en hun personeel anders uit. Zeker wanneer medewerkers door de coronacrisis geheel of deels thuiswerken. Dit kan vragen oproepen over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of voorzieningen voor thuiswerken. De Belastingdienst geeft uitleg over 5 onderwerpen die van belang zijn tijdens de coronacrisis.

1) Verruiming vrije ruimte

De vrije ruimte is voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Werkgevers mogen dit percentage van hun fiscale loon onder meer besteden aan onbelaste vergoedingen. Zij kunnen dit geld gebruiken om hun personeel een bloemetje of cadeaubon te sturen en hiermee tegelijkertijd sectoren steunen die zijn getroffen door corona.

2) Vaste reiskostenvergoeding en vaste kostenvergoeding

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij vanwege corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het niet nodig de vaste reiskostenvergoeding aan te passen. Zolang de coronamaatregelen gelden en als de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg op de reiskostenvergoeding, mogen werkgevers blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding oorspronkelijk is gebaseerd. Dat mag ook bij de vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Onder dezelfde voorwaarden mogen ook andere afspraken over vaste vergoedingen blijven doorlopen. Bijvoorbeeld de maandelijkse vergoeding voor kosten onderweg van vertegenwoordigers.

3) Thuiswerkvoorzieningen

Een deel van de werkgevers heeft hulpmiddelen zoals een laptop of mobiele apparatuur gekocht, zodat werknemers kunnen thuiswerken.
Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens de werkgever noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium), hoeven de kosten hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar loon van de werknemers.
Dit hoeft ook niet bij hulpmiddelen die de werknemer voor ten minste 90% zakelijk gebruikt, zowel op zijn werkplek als daarbuiten (bijvoorbeeld thuis).
Werkgevers mogen voor het thuiswerken bepaalde ARBO-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel.

NB:
Afgelopen zomer publiceerde Nibud een onderzoek hoeveel een gemiddelde thuiswerkdag de werknemer kost. Nibud berekende deze kosten op ongeveer € 2,00 per dag. Het betreft kosten voor elektriciteit-, gas- en waterverbruik, koffie en thee, wc-papier en afschrijving van bureau en stoel. Kan de werkgever deze € 2,00 als een onbelaste thuiswerkvergoeding aan de werknemer vergoeden?

Deze thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag kan alleen als een gerichte vrijstelling onbelast worden vergoed aan de werknemer, als de werkgever daadwerkelijk onderzoek heeft gedaan naar de gemaakte kosten van de werknemer. Een verwijzing naar het Nibud onderzoek is daarvoor niet voldoende.

De werkgever kan deze thuiswerkvergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen. Wordt hierdoor het maximum van de vrije ruimte overschreden? Dan betaalt de werkgever over het overschreden bedrag 80% loonheffing als eindheffing.

4) Administratieve versoepelingen

Vanwege het thuiswerken en het 1,5 meter afstand houden kan mogelijk niet aan alle administratieve verplichtingen worden voldaan. Bijvoorbeeld het fysiek vaststellen van de identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs wanneer een nieuwe werknemer in dienst treedt. In die gevallen en zolang de coronamaatregelen gelden, verbindt de Belastingdienst hier geen consequenties aan.

Let op!
Zodra de situatie het toelaat moeten werkgevers alsnog aan deze verplichtingen voldoen.

5) Schriftelijke vastlegging arbeidscontracten tot 1 juli

Sinds 2020 mag de lage WW-premie toegepast worden voor werknemers die op 31 december 2019 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden (met uitzondering van oproepkrachten). Dit op voorwaarde dat deze contracten schriftelijk vast zijn gelegd. Alleen dan mag u de lage WW-premie gebruiken. Vanwege corona kregen werkgevers extra tijd om dit op orde te maken. Werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 1 juli aanstaande. Zorg voor deze datum dat de arbeidscontracten van de betreffende medewerkers op orde zijn en goed schriftelijk zijn vastgelegd. Dit kunt u ook op afstand regelen.

Bron: Nextens.nl/corona (BELASTINGDIENST ZET AANDACHTSPUNTEN VOOR WERKGEVERS IN CORONATIJD OP EEN RIJ BRON: BELASTINGDIENST 22 JUNI 2020)

Bron NB: https://rb.nl/fiscalist/nieuws/thuiswerkvergoeding-en-de-wkr

 Nieuwsoverzicht: